Podczas Święta Młodych ku czci św. Stanisława Kostki w Kołczynie (diec. zielonogórsko-gorzowska) został powołany nowy oddział KSM. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Marcin Bobowicz, diecezjalny asystent KSM-u. Pod koniec Eucharystii ks. Marcin odczytał decyzję o powołaniu oddziału. Odśpiewano również pierwszy raz w tym miejscu hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po wspólnej modlitwie przedstawiciele Zarządu diecezjalnego dokonali krótkiej prezentacji działalności KSM-u w parafii, diecezji i Polsce. Spotkanie uwieńczył piknik rodzinny przygotowany przez proboszcza ks. Andrzeja Jędrzejowskiego, parafian oraz członków nowo powstałego oddziału w Kołczynie.