W dniu 26 listopada 2016 r. Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej wybrał nowy Zarząd w składzie: Marta Brodzik (Oddział KSM przy Parafii Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze), Iwona Paulina Strynal (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej), Agnieszka Wojnarowicz (Oddział KSM przy Parafii św. Doroty w Harklowej), Łukasz Gonia (Oddział KSM przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze), Aleksandra Ferenc (Oddział KSM przy Parafii Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze), Weronika Kasperska (Oddział KSM przy Parafii św. Stanisława Bpa i Męczennika we Wschowie) i Oskar Krzyżostaniak (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej). Biskup Tadeusz Lityński wybierze Prezesa Zarządu spośród trzech przedstawionych mu kandydatów.

Skład Komisji Rewizyjnej po wyborach wygląda następująco: Przewodniczący – Jakub Kusiowski (Oddział KSM przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze), Zastępca Przewodniczącego – Alicja Drozdek (Oddział KSM przy Parafii WNMP w Szprotawie) i Członek – Hanna Burdziej (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej).

Wybory odbyły się podczas Sesji Kierownictw Oddziałów i Kół KSM, która miała miejsce w Siedzibie KSM przy ul. Aliny 7. Podczas sesji uczestnicy planowali najbliższe wydarzenia, m.in. warsztaty polsko-niemieckie „WeinachtsSingeWoche”, które odbędą się w dniach 27-31 grudnia 2016 r., a także najbliższe zjazdy i szkolenia. Był to również czas na wymianę doświadczeń związanych z aktywnością młodzieży w parafii i szkole. Homilię do zgromadzonych wygłosił podczas Eucharystii ks. Marcin Bobowicz – v-ce asystent diecezjalny, natomiast ks. Zbigniew Kucharski – asystent generalny KSM w konferencję do młodych nawiązał do zaangażowania apostolskiego młodzieży w oparciu o adhortację „Christifideles Laici”.