Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Historia KSM Drukuj Email
  
niedziela, 25 stycznia 2009 16:28

Historia KSM w skrócie

 

    Papież Pius XI powołuje w 1928 roku do życia Akcję Katolicką. Do Akcji Katolickiej wchodziły Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej oraz dwie organizacje: Katolickie Stowarzyszenie Mężów i Katolickie Stowarzyszenie Kobiet.

   Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność KSM. Po wojnie wskutek sprzeciwu władz państwowych zdołano reaktywywować jedynie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w archidiecezji poznańskiej i krakowskiej. Stało się tak Archiwalne zdjęcie członków Katolickiego Stowarzyszena Młodzieży wskutek swoistego "niedopatrzenia" władz administracyjnych. Jednak już KSMŻ nie udało się wznowić legalnej działalności dlatego powołano nową organizacje pod nazwą Żywy Różaniec Dziewcząt. W 1953 r. władze państwowe zakazały działalności obu tych organizacji, działacze byli represjonowani.

    Od roku 1989 KSM zaczyna się odradzać. Komisja Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Młodzieży podjęła w 1989 roku myśl o powołaniu do życia takiego Stowarzyszenia. Powstała grupa robocza, która zaczęła propagować tę propozycję i opracowała projekt statutu. Odbyło się Sympozjum Duszpasterzy Młodzieży z całego kraju pod hasłem: Jakiego stowarzyszenia młodzieży katolickiej nam dziś potrzeba? Jego ideę propagowano także w czerwcu 1990 roku w czasie dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży na Jasną Górę.

    Konferencja Episkopatu z maja 1990 r. przyjęła uchwałę powołującą do życia KSM jako organizację ogólnopolską zachęcając młodych do wstępowania w jej szeregi: 10 października 1990r. KSM otrzymało osobowość prawną i kościelną na mocy Dekretu Konferencji Episkopatu Polski.

 

Historia KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


   KSM Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej zaczął kształtować się w 1993 roku kiedy to Ks. Zbigniew Kucharski, obecny Diecezjalny Asystent KSM, zebrał młodzież by utworzyć KSM w naszej diecezji. Pierwsze wybory tymczasowego Zarządu Diecezjalnego KSM odbyły się 28 czerwca 1994 r. w Częstochowie. Pierwszy oddział KSM powstał przy parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Na prośbę młodzieży Ks. Biskup Adam Dyczkowski Dekretem z 07.03.1994 r. powołał Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Osobowość prawną cywilną natomiast Stowarzyszenie otrzymało na mocy Rozporządzenia Szefa Urzędu Rady Ministrów 22 lipca 1994 r.

    W dniu 18 listopada 1994 r. w święto bł. Karoliny Kózkówny - patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Konkatedrze w Zielonej Górze podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego młodzież z pierwszych 3 oddziałów (przy parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i p.w. Świętej Jadwigi) oraz Koła Akademickiego przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) składały uroczyste przyrzeczenie: przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Na tą uroczystą Mszę św. zostali zaproszeni rodzice młodzieży składającej przyrzeczenia.

    Od tamtej pory powstało już ponad sto oddziałów i kół KSM w całej diecezji. Pierwszym Prezesem Zarządu Diecezjalnego KSM był Wojciech Miłek następnie Jarosław Czajko, Piotr Barczak, Zbigniew Terek i Marcin Szczęsny. Obecnie Prezesem jest Łukasz Brodzik.

Poprawiony ( poniedziałek, 31 sierpnia 2009 18:38 )
 

Recital o bł. Karolinie

Reklama

Pilne informacje

Chcesz się dowiedzieć więcej o KSM?

Przyjdź do nas, nasze biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach 8:00-16:00, na ul. Aliny 7 w Zielonej Górze

lub zadzwoń:

telefon: 0 68 453 92 73

albo napisz:

ksmzg@zg.ksm.org.pl


Nasze incjatywy

Polecamy książki

Copyright © 2017 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.