Galeria istnieje od 2003 roku. Jej zaoycielem jest Krystyna Romankiewicz. Galeria dziaa pod skrzydami Katolickiego Stowarzyszenia Modziey w Zielonej Grze.

W zbiorach Galerii znajduj si interesujce dziea zarwno, pod wzgldem tematycznym jak i technicznym. Autorami s niezaleni twrcy, ktrzy swoim natchnieniem opisuj otaczajcy ich wiat. Moemy odnale zarwno grafiki w technice linorytu, sitodruku czy pirka jak i malarstwo czysto impresjonistyczne, wikszo obrazw wykonana jest technik olejn. Kady odwiedzajcy, ktry zawita do nas na pewno znajdzie jaki czasowy odprysk wyobrani artysty w postaci obrazu, grafiki lub witrau.

Prace z naszej Galerii trafiaj do wszystkich zaktkw wiata, midzy innymi do Belgi. Kanady, Wiednia, Rosji, Francji, Niemiec, Biaorusi Wgrzech i wielu innych.

Cz dochodu ze sprzeday obrazw finansuje wyjazdy dzieci oraz remonty wietlicy.
Galeria ma osobowo prawn.

Galeria Obrazw ?ARKA? pl. Matejki 2A (midzy ul. Kupieck a ul. Dr Pieninego)w Zielonej Grze
PL-65-056 Tel: +48 507 158 481

Galeria czynna jest od poniedziaku do pitku od 12:00 do 18:00.