Gotów!
Za nami pierwszy etap konkursu wiedzy – „Kardynał Stefan Wyszyński – droga do beatyfikacji”.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu!

Drugi etap odbędzie się zdalnie 18 listopada.
Do piątku 13 listopada prześlemy informacje dotyczące drugiego etapu.

Lektury:

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, Zielona Góra.

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs Prymas Wyszyński.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MATERIAŁY DO POBRANIA

Patronat

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Ksiądz Bp Tadeusz Lityński, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Lubuski Kurator Oświaty, Ewa Rawa

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
Aspekty – Niedziela zielonogórsko-gorzowska
Gość Zielonogórsko-Gorzowski
Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA