Dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano projekt „Śladami Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego” realizowanego przez wojewodę lubuskiego w partnerstwie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz przy współpracy z Młodzieżową Agencją Informacyjną MAIKA.

W ramach projektu opracowano stronę internetową www.pwlubuskie.pl, na której znalazły się: opracowanie historyczne, film, galeria zdjęć i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i średnich (gry społeczne, mapy, fotografie itp.), które odnoszą się do tematyki i miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim w granicach obecnego województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości i ważnych historycznie miejsc.

Wojewoda Władysław Dajczak podkreślał dobrą współpracę z KSM-em przy realizacji projektu:

Cieszę się, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podjęło się tego tematu. Mam nadzieję, że opracowania i to wszystko co działo się wokół tego projektu przybliży wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego, młodym lubuszanom ten ważny aspekt, który się dział w czasie powstania wielkopolskiego, a był udziałem Lubuszan.

Ta Niepodległość nie zdarzyła się tak o razu. To był proces, wielu lat, wielorakich działań. Celem tego programu było m.in. ukazanie i pokazywanie tych bardzo ważnych wydarzeń i tych mniej ważnych, które doprowadziły do uzyskania niepodległości, tej niepodległości upragnionej i bardzo oczekiwanej, ale też ważnym elementem tego programu było ukazywanie historii poprzez wydarzenia lokalne czy udział w lokalnych społeczności w ważnych wydarzeniach, które może do tej pory nie były dostrzegane, nie było zbyt wiele informacji, wiedzy.

Ks. Marcin Bobowicz, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podkreśla:

My jako KSM mamy wpisane w statut naszej działalności wychowanie młodych ludzi do miłości ojczyzny. Ten patriotyzm jest bardzo kultywowany i ważny w stowarzyszeniu, a jeszcze potęguje to także, że mamy oddział działający w Kargowej. To jest jedna z miejscowości dzisiaj na terenie naszego województwa gdzie właśnie też te ślady powstania wielkopolskiego są bardzo mocne.

Dotyczy to m.in. miejscowości i okolicznej ludności zaangażowanej w powstanie: Wschowy, Nowego Kramska, Babimostu, Międzyrzecza, Skwierzyny, Kargowej, Dąbrówki Wielkopolskiej.

Zdjęcie: Iwona Paulina Styrnal