„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zapraszają młodzież na bezpłatne warsztaty dziennikarskie, pt. „Patriotyczna Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa”.
Odbędą się one w dniu 18 listopada (sobota w godz. 10:00-15:00) na Uniwersytecie Zielonogórskim, (Budynek A-16, Aula A, al. Wojska Polskiego 69).
Celem warsztatów jest przygotowanie młodzieży do dzielenia się akcjami i informacjami patriotycznymi oraz apostolskimi w mediach społecznościowych. Chcemy nauczyć młodzież jak pisać ciekawe artykuły i posty zachęcające do dzielenia się dobrymi wzorami młodego patriotyzmu i apostolstwa w przestrzeni internetowej. Adresatami warsztatów jest młodzież, szczególnie zaangażowana w życie parafii. Posiadane przez młodych ludzi umiejętności mogą pomóc w lepszym funkcjonowaniu organizacji oraz duszpasterstwie parafialnym. Patronem wydarzenia jest bł. Karolina, patronka młodzieży, której wspomnienie obchodzimy 18 listopada.

Więcej szczegółów i zapisy:
Biuro KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
adres: ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra
e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl
tel.: 68 453 92 74; 788 46 31 46
www.zg.ksm.org.pl