Święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w tym roku obchodzone było podczas Światowych Dni Młodzieży 2021 na poziomie diecezjalnym w Paradyżu. W tym dniu przyjmujemy także nowych Członków w szeregi naszego Stowarzyszenia. Uroczyste Przyrzeczenie złożyło, aż 15 osób. Gratulujemy nowym Druhnom i Druhom. W tak ważnym dniu dla naszego Stowarzyszenia, jak zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, wsparcie i dobre słowo naszego Księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego. Dziękujemy także za przypomnienie o wartościach i ideałach, jakie niesie ze sobą Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.