Najbliższe obrady Krajowej Rady KSM oraz Sesja Zarządów Diecezjalnych KSM odbędzie się w Rzeszowie w dniach 6-8 października 2017 roku.

Już dziś prosimy o wydelegowanie reprezentacji.

Więcej informacji wkrótce!

Źródło: http://ksm.org.pl/aktualnosci/krajowa-rada-i-sesja-zarzadow-diecezjalnych-ksm-2017