Już za dziesięć dni odbędzie Zjazd Diecezjalny i koniec kadencji Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Na podsumowującym i wyborczym Zjeździe spotykamy się online w sobotę – 21 listopada.
Zjazd odbędzie się na platformie Zoom.
Więcej informacji jak i plan zjazdu podamy niedługo.

Informacje dla kandydatów do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które myślą o pełnieniu posługi w diecezji oraz chcą wpływać na kształt naszego Stowarzyszenia.
Łącznie potrzebne jest 10 osób:
– 7 osób do Zarządu Diecezjalnego
– 3 osoby do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Prosimy wszystkich o rozważenie kandydatury swojej i osób ze swojego oddziału/koła. Swoją kandydaturę należy zgłosić na maila biuro@zg.ksm.org.pl do 19 listopada.
Prosimy załączyć swoje CV, które będzie zawierać będzie informacje o sobie oraz o dotychczasowej działalności w KSM-ie.
Zgodnie ze statutem KSM, kandydaci do władz diecezjalnych KSM muszą być pełnoletni.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z członkami władz diecezjalnych.

Informacje dla członków kierownictw

Prosimy wszystkie kierownictwa o pojawienie się w możliwie jak największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia.
Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania.