Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Dekretem z dnia 10 X 1990.

Działamy na terenie całej Polski w sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie (środowisku). KSM zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza tych, którzy należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

 

Cele i zadania KSM

 

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu, charakteru, uczuć, itd..

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako organizacja katolicka ma za zadanie w specyficzny dla siebie sposób przemieniać ten świat, swoje środowisko życia duchem ewangelicznym – ma budować Królestwo Boże. Pociąga to za sobą konieczność wychodzenia do świata.

Cele i zadania KSM:

 • przemiana siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie,
 • szerzenie społecznej nauki Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie,
 • organizowanie życia młodzieżowego poprzez:
  –   koncerty,
  –   festyny, zabawy,
  –   przedstawienia,
  –   przeglądy,
  –   wycieczki, itp.
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • nawiązywanie kontaktów z zagranicą.

 

Jak działamy w diecezji?

 

Od 7 marca 1994 roku KSM istnieje również w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, a od dnia 22 lipca 1994 roku posiada osobowość prawną cywilną.

Do swoich osiągnięć możemy zaliczyć m. in.:

 • Ogólnopolska Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii? Dlaczego STOP narkotykom?
 • powołanie i prowadzenie Ogólnopolskiej Szkoły Językowej KSM? eMKa?,
 • organizujemy szkolenia: dziennikarskie, dyplomatyczne, dla liderów, na wychowawców kolonijnych,
 • coroczną AKCJĘ LATO: rekolekcje i szkolenia w Tatrach,  Sudetach, spływy kajakowe,
 • organizujemy wykłady, prelekcje, sympozja,
 • zakładanie klubów młodzieżowych, w których odbywają się: koncerty, wystawy, spotkania z
 • ciekawymi ludźmi, przedstawienia, zabawy i dyskoteki ? m.in. Klub KSM Arka w Zielonej Górze,
 • organizujemy spotkania modlitewne,
 • prowadzimy różnego rodzaju szkolenia.