Wspierają nas:

Elektrociepłownia
"Zielona Góra" S.A.