Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Cele Konkursu:

 1. Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 2. Uświadomienie uczniom jakie zasługi wniósł Prymas Wyszyński dla Kościoła i Polski.

Adresaci konkursu:

Konkurs wiedzy przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych.

Terminy realizacji konkursu

I etap- szkolny

 • Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 września 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres marcinbobowicz15@gmail.com
 • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 23 października.
 • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
 • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 30 października.

II etap- diecezjalny

 • Etap diecezjalny odbędzie się za pomocą platformy internetowej w listopadzie!

Lektury:

 1. Biografia – ze strony Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
 2. Cuda za wstawiennictwem Prymasa Wyszyńskiego –  Niedziela Ogólnopolska 28/2011, str. 10-11
 3. Dekret o heroiczności cnót Prymasa Wyszyńskiego – Kongregacja do spraw kanonizacyjnych
 4. List Prymasa Wyszyńskiego do młodzieży -1967
 5. Resume procesu beatyfikacyjnego
 6. Stefan Wyszyński: mąż stanu i kardynał – dodatek IPN do Gościa Niedzielnego

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, Zielona Góra.

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs Prymas Wyszyński.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MATERIAŁY DO POBRANIA

Patronat

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Ksiądz Bp Tadeusz Lityński, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Lubuski Kurator Oświaty, Ewa Rawa

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
Aspekty – Niedziela zielonogórsko-gorzowska
Gość Zielonogórsko-Gorzowski
Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA