„Staś i Carlo – młodzi zdobywcy nieba” – konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów życiem i działalnością bł. Carlo Acutis i św. Stanisława Kostki
 2. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych multimedialnych i do zdobywania wiedzy.

Adresaci konkursu:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
1) Konkurs wiedzy dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
2) konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych dla klas I-III i klas IV-VI)
3) Konkurs dla uczniów klas VI-VIII SP i Szkół Ponadpodstawowych – prezentacja multimedialna: „Staś i Carlo młodzi zdobywcy nieba”.

Terminy realizacji konkursu

A – konkurs wiedzy dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

I etap- szkolny

 • Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 31 października 2021 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres marcinbobowicz15@gmail.com
 • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 18 listopada 2021 roku.
 • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
 • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 27.11.2021 r.

II etap- diecezjalny

 • Etap diecezjalny odbędzie się 10 grudnia w Zielonej Górze (jeśli warunki pandemiczne na to pozwolą).

Lektury:

 1. 2018 – Rok Świętego Stanisława Kostki
 2. Biografia Błogosławionego Carlo Acutis
 3. Carlo Acutis – pierwszy beatyfikowany millenials
 4. Homilia ks. kard. Agostinio Valliniego – Bł. Carlo Acutis
 5. List Papieża Franciszka z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława
 6. Opowieść o życiu Stanisława Kostki

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs.

B. Plastyczny klasy 1-6 SP

1 kategoria klasy I-III
2 kategoria klasy IV-VI


Prace powinny dotyczyć hasła konkursu. Mogą być wykonane dowolna techniką w formacie A4, bądź A3. Prace wysyłamy na adres KSM do 30 listopada 2021 r.


C. Prezentacja multimedialna

Przeznaczona dla uczniów klas VI-VII SP i uczniów klas ponadpodstawowych
Polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej najlepiej oddającej życie oby bohaterów konkursu i przesłanie do młodych. Na prezentacje czekamy do 30 listopada 2021 r. Wysyłamy na adres poczty internetowej KSM(biuro@zg.ksm.org.pl)

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra.

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs

PISMO PRZEWODNIE I REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIOWA

MATERIAŁY DO POBRANIA

Patronat

Patronat nad konkursem objęli:
– Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – Ks. Bp Tadeusz Lityński

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
Aspekty – Niedziela zielonogórsko-gorzowska
Gość Zielonogórsko-Gorzowski
Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA